Algemene voorwaarden Mystery Mountain 2023

Ik verklaar dat ik als deelnemer bekend ben met de volgende voorwaarden:

 • Deelnemer verplicht zich minimaal €1.250,- aan sponsorgeld voor Mystery Mountain bij te dragen.
 • Deelnemer neemt geheel op eigen risico deel aan de activiteiten van Mystery Mountain.
 • Deelnemer geeft tijdens de beklimming en de afdaling van de berg gehoor aan de adviezen en aanwijzingen van de organisatie (dat kan ook inhouden dat de organisatie de klim wegens omstandigheden kan stopzetten).
 • Deelnemer die op de fiets aan de beklimming meedoet is verplicht een fietshelm te dragen.
 • Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan Mystery Mountain en de pers voor openbaarmaking van, tijdens of rond de beklimming en de activiteiten die daarmee samenhangen gemaakte foto’s en ander beeldmateriaal waarop de deelnemer zichtbaar is, zonder dat daar een vergoeding tegenover staat.
 • Deelnemer verleent Mystery Mountain toestemming de door hem/haar verstrekte persoonsgegevens te gebruiken voor het verzenden van informatie over Mystery Mountain. Deze informatie wordt niet doorgespeeld aan derden.
 • Je deelt een kamer met een mede-deelnemer. Wil je een 1-persoonskamer wordt hiervoor een meerprijs in rekening gebracht. 

Sportmedische Keuring
 • Je gezondheid is je eigen verantwoordelijkheid. We raden alle deelnemers aan zich sportmedisch te laten onderzoeken. Deelname
  aan Mystery Mountain moet veilig en vooral in goede gezondheid gebeuren; je levert immers een zware lichamelijke inspanning. 
  Een sportmedisch onderzoek wordt door de organisatie niet verplicht gesteld, maar wel dringend aangeraden. Een sportmedisch onderzoek heeft een preventief karakter en is bedoeld om te komen tot een veilige en verantwoorde sportbeoefening. Ook geeft het uitgebreide
  onderzoek inzicht in je conditie en krijg je een passend, gericht trainingsadvies.

  Je kunt een sportmedisch onderzoek bij verschillende instanties aanvragen. In sommige gevallen wordt het zelfs vergoed
  door de zorgverzekeraar.

Inschrijfgeld
 • Inschrijfgeld en eventueel gerealiseerde sponsoropbrengsten worden niet geretourneerd, ook niet bij uitsluiting van deelname of vrijwillige uitschrijving. Betalings- en annuleringsvoorwaarden.
 • Deelnemer dient vóór 1 juni 2023 een aanbetaling te doen van €350,-.
 • Deelname is alleen gegarandeerd als het vereiste bedrag betaald is voor 5 september 2023. Is het volledige bedrag niet voor 5 september 2023 betaald, is de organisatie gerechtigd je uit te zonderen van deelname.


Mocht een deelnemer de deelname van Mystery Mountain willen annuleren, worden hier de volgende kosten voor in rekening gebracht:

 • tot 1 juli: € 350,-
 • vanaf 1 juli: 100% van de totale bijdrage van € 1.250,-

Let op: Onze algemene voorwaarden voor 2024 worden op dit moment geprofessionaliseerd en uitgebreid. Houd deze pagina goed in de gaten voor de wijzigingen.