Privacy verklaring Stichting Winnen doen we samen

Stichting Winnen doen we samen, gevestigd aan Laurent Janssensstraat 101, te Tilburg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Stichting Winnen doen we samen vindt privacy erg belangrijk. Daarom zorgen wij ervoor dat de persoonsgegevens die je met ons deelt zorgvuldig worden behandeld.

In deze privacyverklaring lichten wij graag toe hoe we dit doen. Heb je hier vragen over, dan horen wij dat graag. Je kunt ons bereiken via wdws@destil.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

We verwerken je persoonsgegevens omdat:

 • je informatie hebt aangevraagd over een van onze evenementen of de stichting;
 • je hebt ingeschreven voor deelname aan Mystery Mountain;
 • je hebt aangemeld als vrijwilliger van Stichting Winnen doen we samen;
 • je een donatie hebt gedaan.

Hieronder vind je een overzicht van welke persoonsgegevens wij mogelijk verwerken, afhankelijk van welk formulier (deelnemer, vrijwilliger, donateur etc.) je hebt ingevuld:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Locatiegegevens

 

Gegevens over jouw activiteiten op onze website

Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken of in correspondentie en of telefonisch:

 • Internetbrowser en apparaat type

Ook worden er tijdens het evenement foto’s, video’s en audiovisueel materiaal gemaakt. Zodra mensen herkenbaar in beeld komen zijn het persoonsgegevens.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Stichting Winnen doen we samen verwerkt

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of wettelijk vertegenwoordigers. Indien een persoon jonger is dan 16 jaar en wil deelnemen aan het evenement Mystery Mountain dan is hiervoor de uitdrukkelijke toestemming nodig van ouders of wettelijk vertegenwoordigers.

We kunnen echter niet controleren of een reguliere website bezoeker of iemand die informatie aanvraagt ouder is dan 16 jaar.

Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via wdws@destil.nl dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting Winnen Doen We Samen verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van je inschrijving als deelnemer aan Mystery Mountain;
 • Stichting Winnen doen we samen analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van informatie en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Het afhandelen van je inschrijving als vrijwilliger van Stichting winnen doen we samen;
 • Het afhandelen van jouw betaling als donateur;
 • Je te informeren over (wijzigingen van) Mystery Mountain in de vorm van een nieuwsbrief en/of gericht contact. Voor de nieuwsbrief kun je je altijd afmelden via een link in de email;
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Je de mogelijkheid te bieden gebruik te maken van het deelnemersportaal;
 • Onze financiële administratie te kunnen beheren zodat we kunnen voldoen aan de financiële en fiscale (wettelijke)verplichtingen;
 • Voor sfeerbeelden, de publieke aankondiging en promotie van het evenement en de volgende edities ervan op de website van Stichting Winnen doen we samen (winnendoenwesamen.nl en/of op o.a. sociale media’s maken wij eventueel gebruik van foto’s, video’s en/of audiovisueel materiaal die mogelijkerwijs zijn aan te merken als persoonsgegevens.
 • Stichting Winnen doen we samen analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van informatie en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting Winnen Doen We Samen neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Winnen doen we samen) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting Winnen doen we samen bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De bewaartermijn is daarom afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens hebben gekregen of verzameld

Heb je hier vragen over, dan kun je contact opnemen met wdws@destil.nl.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Winnen doen we samen verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Stichting Winnen doen we samen maakt gebruik van verschillende bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht. Hiermee sluiten wij (indien mogelijk) een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Stichting Winnen doen we samen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Ook in enkele andere gevallen verstrekken wij jouw persoonsgegevens aan derden, maar dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming hiervoor.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting Winnen Doen We Samen gebruikt technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

www.mysterymountain.nl en mini-sites die wij beheren op externe sociale netwerken, zoals bijvoorbeeld Facebook, plaatst cookies bij bezoekers. Dat doen we om informatie te verzamelen over de pagina’s die gebruikers op onze website bezoeken. Ook om bij te houden hoe vaak bezoekers terugkomen en om te zien welke pagina’s het goed doen op onze website.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gebruik van foto’s en videomateriaal

Je verleent bij voorbaat toestemming aan de organisatie voor openbaarmaking van tijdens of rond het evenement gemaakte foto’s, video’s en ander audiovisueel materiaal, waarop de deelnemer en/of vrijwilliger zichtbaar is.

Het evenement Mystery Mountain en haar bijbehorende kleinere events vinden plaats op een publiek toegankelijke plaats. Door deelname aan een publiek evenement als deelnemer en/of als vrijwilliger aanvaard je dat er foto’s en ander audiovisueel materiaal van het evenement worden genomen waarop je zichtbaar bent, maar waarbij het beeldmateriaal niet rond je persoon als centrale figuur wordt opgebouwd. Wij hebben een rechtmatig belang om gebruik te maken van dergelijke foto’s en audiovisueel materiaal voor promotie en beleving van het evenement.

Er worden mogelijk ook foto’s en audiovisueel materiaal genomen, waarop je als centrale figuur wordt afgebeeld. Wij hebben een rechtmatig belang om gebruik te maken van deze foto’s en audiovisueel materiaal in drukwerk, op affiches en algemeen marketing-materiaal en op de website van het evenement voor de promotie en sfeerbeleving van het evenement en van de volgende edities hiervan.

Je hebt het recht om het wissen van deze foto’s te vragen tot 6 weken na het evenement. Daarvoor kun je een e-mail sturen naar wdws@destil.nl  met aanduiding van je naam, voornaam en aanduiding van de betrokken foto of video. Een bewijs van je identiteit kan eventueel ter controle worden gevraagd.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Winnen doen we samen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met wdws@destil.nl.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen: je rechten!

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jou of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Om dit te bewerkstelligen vragen we je om je te legitimeren voordat we dit verzoek realiseren. Maak in deze kopie je pasfoto, de MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Stichting Winnen doen we samen zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Wanneer wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van een door jou gegeven toestemming, heb je ook altijd weer het recht om deze toestemming in te trekken.

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens kun je dit kenbaar maken via wdws@destil.nl.

Als je meent dat ons contacteren het probleem niet kan oplossen, dan biedt de wetgeving je het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde nationale toezichthoudende autoriteit, de Autoriteit Persoonsgegevens

Wijzigingen in het privacy beleid

Het is natuurlijk altijd mogelijk dat ons privacy-en cookiebeleid in de toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. We raden je daarom ook aan om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn doorgevoerd. Als deze wijzigingen zeer ingrijpend van aard zijn, zullen we ervoor zorgen dat ze op een duidelijke en opvallende manier gecommuniceerd worden.

Vragen

Als je naar aanleiding van onze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact met ons op via wdws@destil.nl.

Bij vragen over een specifiek evenement verwijzen we je graag naar:

Update

Deze privacyverklaring werd laatst geactualiseerd in mei 2022.