Algemene voorwaarden editie NL

Ik verklaar dat ik als deelnemer bekend ben met de volgende voorwaarden:

 • Deelnemer verplicht zich minimaal €100,- aan sponsorgeld voor Mystery Mountain NL bij te dragen.
 • Deelnemer neemt geheel op eigen risico deel aan de activiteiten van Mystery Mountain.
 • Deelnemer geeft tijdens de beklimming en de afdaling van de berg gehoor aan de adviezen en aanwijzingen van de organisatie (dat kan ook inhouden dat de organisatie de klim wegens omstandigheden kan stopzetten).
 • Deelnemer die op de fiets aan de beklimming meedoet is verplicht een fietshelm te dragen.
 • Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan Mystery Mountain NL en de pers voor openbaarmaking van, tijdens of rond de beklimming en de activiteiten die daarmee samenhangen gemaakte foto’s en ander beeldmateriaal waarop de deelnemer zichtbaar is, zonder dat daar een vergoeding tegenover staat.
 • Deelnemer verleent Mystery Mountain NL toestemming de door hem/haar verstrekte persoonsgegevens te gebruiken voor het verzenden van informatie over Mystery Mountain NL. Deze informatie wordt niet doorgespeeld aan derden.
 • Mystery Mountain NL verplicht alle deelnemers vooraf aan de expeditie een sport medisch onderzoek te laten verrichten.
 • Inschrijfgeld en eventueel gerealiseerde sponsoropbrengsten worden niet geretourneerd, ook niet bij uitsluiting van deelname of vrijwillige uitschrijving. Betalings- en annuleringsvoorwaarden
 • Deelnemer dient, binnen dertig dagen na inschrijving, een aanbetaling te doen van €50,-
 • Deelname is alleen gegarandeerd als het vereiste bedrag betaald is voor 1 september 2020. Is het volledige bedrag niet voor 1 september 2020 betaald, is de organisatie gerechtigd je uit te zonderen van deelname.
 • Mocht een deelnemer de deelname van Mystery Mountain NL willen annuleren, worden hier de volgende kosten voor in rekening gebracht:
  • tot 1 augustus: € 50,-
  • Na 1 augustus wordt je bedrag overgemaakt aan het goede doel Orange Babies