Winnen doen we Samen

WINNEN DOEN WE SAMEN

De Belastingdienst heeft Stichting Winnen doen we samen met ingang van 18 juni 2013 de ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status verleend. De Stichting organiseert het evenement Mystery Mountain en Expeditie Junior en strijdt samen met haar deelnemers voor o.a. het goede doel: Orange Babies.

DOEL

De stichting tracht haar doel te bereiken door het organiseren van verscheidene evenementen, welke evenementen de tegenprestatie zijn voor de door de donateurs/deelnemers ingezamelde financiële bijdragen. In het voortraject van het evenement zullen diverse benefietactiviteiten door de stichting en/of donateurs/deelnemers worden georganiseerd en voorts het verrichten van al hetgeen daaruit voortvloeit, daartoe bevorderlijk kan zijn dan wel al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt, alles in de ruimste zin van het woord. De stichting heeft met het verwezenlijken van haar doel geen winstoogmerk.

Bestuursleden
René Kars
Richard Vinke
Job van Vliet

Lees hier een actueel verslag van Mystery Mountain 2016.

Lees hier de financiële verantwoording van St. Winnen doen we samen 2016.

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

©2017 Destil

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account